Header

परीक्षा फी ऑफ लाईन जमा करावी ऑन लाईन परीक्षा फी स्वीकारली जाणार नाहीत जमा केलेली परीक्षा फी परत मिळणार नाहीत याची परीक्षार्थीनी याची नोंद घ्यावी .