Skip to content

PAY FEES ON LINE NOW

शैक्षणिक फी तात्काळ भरा व बेबाकी प्रमाणपत्र महाविद्यालयातून तात्काळ व्हाट्सअप किंवा ईमेल द्वारे तात्काळ घ्या न मिळाल्यास कॉलेजकडे अर्ज करा व्हाट्सअप द्वारे

1)ACCOUNT NAME:-    MAGIC COMPUTER ACADEMY

2) BANK NAME:-     STATE BANK OF INDIA

3) ACCOUNT  NO:-               11400786315

4) IfS CODE:-              SBIN0003796

5) BRANCH CODE:-           03796

आपणास सूचित करण्यात येते की वरील अकाउंट मध्ये परीक्षा फी भरता येणार नाहीत परीक्षा परीक्षा फी ऑफलाईनच भरावी लागेल  त्याचप्रमाणे आपले परीक्षा फॉर्म विद्यापीठाकडे पाठविले जाणार नाही आपणास ऑफलाइन परीक्षा फॉर्म व फी भरावी लागेल आपण जर वरील अकाउंट मध्ये परीक्षा फी भरली तर ती रक्कम आपणास परत मिळणार नाहीत याची नोंद घ्यावी कोणत्याही सबबीखाली रक्कम रिफंड होणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.